praca wideokonferencjaBrak konieczności systematycznego opuszczania domu podczas pracy stwarza wiele nowych okazji do zatrudnienia osób, które dotąd nie miały możliwości podjęcia pracy i pozbycia się statusu osób bezrobotnych. Osoby z małymi dziećmi, które nie chcą lub nie są w stanie zatrudnić niańki mogą pozostać ze swoimi pociechami nawet podczas wykonywania swoich pracowniczych obowiązków. Dotyczy to również osób niepełnosprawnych, które mogłyby wykonywać swoje obowiązki ze względu na pełną sprawność umysłową. Metoda ta nie tylko gwarantuje im możliwość pracy, ale i zmniejsza niepotrzebne wydatki na opiekę nad dziećmi oraz likwiduje koszty związane z przystosowaniem miejsca pracy czy skomplikowanym transportem jaki musiałby zorganizować pracodawca. Podobnie sprawa ma się z osobami starszymi, którym dojazd do miejsca pracy sprawia kłopoty. Dzięki wideokonferencjom, mogą oni pozostać aktywni zawodowo i wnieść swój ogromny bagaż doświadczeń do wielu firm. Wszystkie te osoby poprzez wideokonferencje mogą być równie efektywnymi pracownikami jak ci, których nie spotkały wyżej wymienione przypadłości.