telefon staryCzasy, w których, by przeprowadzić spotkanie musiałeś wszystko dokładnie zorganizować, przemyśleć i dopasować do całej gromady zaproszonych gości, tak, aby wszystkim odpowiadał termin, w końcu minęły. Załatwianie odpowiedniego miejsca, które pomieściłoby tłumy, szykowanie poczęstunków, upominków. Wszystko to wiązało się z nieziemskimi kosztami i oczywiście ogromem włożonej pracy oraz wysiłku – zarówno psychicznego jak i fizycznego. Pamiętasz te czasy, w których organizowanie konferencji musiałeś planować z wielkim wyprzedzeniem, by ze wszystkim zdążyć na czas? Teraz, dzięki video oraz audiokonferencjom, możesz organizować spotkania biznesowe szybko i bez zbędnych kłopotów. Obecnie większość firm i osób prywatnych posiada dostęp do internetu lub telefon, dzięki tym narzędziom zorganizowanie konferencji na odległość jest szybki i proste. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu możesz zorganizować wideo konferencje w parę minut z dowolnego miejsca na świecie, w którym znajduje się łącze internetowe, pozwala to tez na znaczne obniżenie kosztów i skrócenie czasu potrzebnego na przykład na dojazd na normalne spotkanie.

praca wideokonferencjaBrak konieczności systematycznego opuszczania domu podczas pracy stwarza wiele nowych okazji do zatrudnienia osób, które dotąd nie miały możliwości podjęcia pracy i pozbycia się statusu osób bezrobotnych. Osoby z małymi dziećmi, które nie chcą lub nie są w stanie zatrudnić niańki mogą pozostać ze swoimi pociechami nawet podczas wykonywania swoich pracowniczych obowiązków. Dotyczy to również osób niepełnosprawnych, które mogłyby wykonywać swoje obowiązki ze względu na pełną sprawność umysłową. Metoda ta nie tylko gwarantuje im możliwość pracy, ale i zmniejsza niepotrzebne wydatki na opiekę nad dziećmi oraz likwiduje koszty związane z przystosowaniem miejsca pracy czy skomplikowanym transportem jaki musiałby zorganizować pracodawca. Podobnie sprawa ma się z osobami starszymi, którym dojazd do miejsca pracy sprawia kłopoty. Dzięki wideokonferencjom, mogą oni pozostać aktywni zawodowo i wnieść swój ogromny bagaż doświadczeń do wielu firm. Wszystkie te osoby poprzez wideokonferencje mogą być równie efektywnymi pracownikami jak ci, których nie spotkały wyżej wymienione przypadłości.